Sokkeliremontti

Sokkelit ovat olennainen osa taloasi ja niidenkin kunnosta on syytä huolehtia. Me teemme niin tavallisten sokkelien remontointia sekä vakavampia sokkelikorjauksia kuten valesokkelien korjauksia

Sokkeli yhdistää talon perustukset talon seiniin sekä alapohjaan, eli se kannattelee koko rakennuksesi painoa päällään. Näkyvin osa sokkelisat taas on pinnoiteosa mikä on usein joko maalattu tai rapattu.

Vauriot sokkelissa

Tyypillisimmät vauriot sokkeleissa on erilaiset halkeamat, ne tulisi korjata ajoissa, koska halkeamien kautta sokkeliin pääsee vettä. Vesi taas pakkaskeleillä jäätyy, jolloin se laajenee ja kasvattaa entisestään halkeamia. Riittävästi halkeiltuaan sokkeli taas ei enää ole yhtä kantava kuin miksi se on suunniteltu. Samalla sen kuitenkin tulisi kantaa rakennuksen koko massa, joten sokkelin halkeamien ja muiden vaurioiden korjaus on olennaista riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta heikkenevä sokkeli ei aiheuta koko kannattelemalleen rakennukselle ongelmia.

Halkeamien lisäksi toinen tyypillinen ongelma on suuremmat kolot, joista sokkelin raudoitukset tulevat esille päästen näin ruostumaan ja heikentämään sokkelin kestävyyttä.

Sokkelin korjaus

Tyypillisesti sokkelin korjaus käsittää ensin irtoilevan betonin poiston, jonka jälkeen mahdolliset vauriokohdat käsitellään ruosteenestoainein ja tartuntapohja-ainein. Tämän jälkeen paikataan halkeamat ja kolot, jonka jälkeen pinnoitetaan uudelleen sokkeli. Vaikeammissa tapauksissa missä myös raudoitukset ovat kärsineet suurempia vaurioita voi olla syytä tehdä myös vahvistuksia sokkeliin, jotta vaurioiden uusiutuminen saadaan estetyksi ja sokkelin alkuperäinen suunniteltu lujuus palautettua.

Sokkelin veden- ja lämmöneristys

Sokkelin vedeneristys on olennainen osa toimivaa sokkelia, sillä salaojituksesta ja sokkelia ympäröivästä sorakerroksesta huolimatta, jonkin verran kosteutta pääsee aina sokkelin pinnallekkin kun on kyse kuitenkin ulkotiloista.

Vedeneristyksen tarkoitus on siis nimensä mukaisesti estää veden pääsyä sokkeliin ja sitä kautta muihin rakenteisiin aiheuttamaan ongelmia. Yleisimmät käytössä olevat vedeneristeet ovat erilaisia levyratkaisuja tai siveltäviä bitumikermieristeitä.

Vedeneristysmateriaalit

Patolevy

Patolevyt ovat nykyisin yleisimmin käytetty vedeneristysmateriaali sokkeleissa. Patolevyä voidaan kutsua myös sokkelilevyksi, perusmuurilevyksi tai nystyrälevyksi. Patolevyn asennus on kohtuullisen nopeaa ja se tarjoaa hyvän vaihtoehdon sokkelin vedeneristykseen etenkin helpommissa ympäristöolosuhteissa.

Patolevyn päälle voidaan asentaa niin lämmöneristeitä kuin rakennuslevyjäkin, jotta sokkelista saadaan halutun näköinen ja jotta se täyttää lämmöneristysvaatimukset. Mikäli sokkelin vedeneristys halutaan varmistaa niin patolevyn alle voidaan asentaa myös bitumikermieristys, jolloin sokkelilla on kaksinkertainen varmistus vettä vastaan. Tällainen on tavallinen ratkaisu etenkin paikoissa, joissa ympäristöolosuhteet ovat vaativat.

Patolevystä on tarjolla eri korkuisia vaihtoehtoja, joten se soveltuu niin kellarillisiin kuin kellarittomiinkin taloihin vedeneristeeksi ja sokkelien lisäksi sitä voidaan käyttää myös harkko- ja betoniperustuksissa.

Bitumikermi

Bitumikermi on perinteinen sokkelin vedeneristystapa ja se koostuu sokkeliin kiinni hitsattavasta bitumikermimatosta. Bitumikermin päälle voidaan asentaa niin lämmöneristelevyjä kuin rakennuslevyjäkin tarpeen mukaan.

Bitumikermi soveltuu kaikkiin sokkelin ja kellarin vedeneristysratkaisuihin, joko yksinään käytettynä tai yhdessä patolevyn kanssa.

Valesokkelin korjaus

Valesokkeli nimi johtuu sen harhaanjohtavasta rakenteesta eli ulkoa päin valesokkeli näyttää aivan normaalilta sokkelilta, jonka pitäisi siis olla varsinaisen rakennuksen rungon alla. Kuitenkin sisäpuolella valesokkelia alkaakin heti maanpinnasta tai jopa sen alapuolelta puurunko. Tämän takia myös valesokkelit aiheuttavat huomattavan määrän ongelmia, koska maakosteus siirtyy erittäin helposti etenkin puurungon alimpana osana olevaan alajuoksuun.

Eniten valesokkeleita löytyy tiiliverhoilluista omakoti- ja rivitaloista, jotka on rakennettu 1960- 1990-luvuilla, usein näissä on lisähaittana myös puuttuva tai puutteellinen ilmarako, jolloin kosteuden päästyä puurakenteisiin se ei myöskään kuiva sieltä juurikaan.

Valesokkelin korjaus perustuu puurungon alaosien korvaamiseen, jollain ei orgaanisella aineella. Tähän on tarjolla erilaisia metallisia kengitysratkaisuja, joilla alaosan korjaus sujuu helposti ja nopeasti.

Sokkelin lämmöneristys

Sokkelin lämmöneristyksen tärkein tehtävä on pitää sokkelia lämpimänä, jotta sokkeliin mahdollisesti vesieristyksistä huolimatta joutunut vesi pääse jäätymään ja näin aiheuttamaan halkeilua sokkelissa.

Toinen olennainen tehtävä sokkelin lämmöneristyksellä on luonnollisesti parantaa koko rakennuksen lämpötaloutta estämällä kylmän ilman pääsyä alapohjan ja ulkoseinän liitoksesta sisään. Erityisesti kunnolla toteutettu lämmöneristys estää vaarallisten kylmäsiltojen muodostumista. Sillä kylmäsillat aiheuttavat ongelmia, jotka johtavat helposti kosteuden tiivistymiseen ja sitä kautta mahdollisiin homevaurioihin.

Sokkelin lämmöneristeinä käytetään nykyisin lähinnä erilaisia hyvin kosteutta kestäviä eps-pohjaisia eristelevyjä kuten Finnfoamin tai SPU:n valmistamia sokkelieristyslevyjä.

Sokkelin pinnoitus

Sokkelin rappaus

Rappaus voidaan toteuttaa joko suoraan vanhalle sokkelipinnalle tai mikäli haluat, että sokkeli lämmöneristetään niin rappaus voidaan toteuttaa myös lämmöneristeen päälle. Rappauksen värivaihtoehtoina on lähes kaikki mahdolliset värisävyt, mutta usein sokkeleissa suositaan perinteisiä harmaita ja ruskeita sävyjä.

Sokkelin maalaus

Maalaus voidaan toteuttaa joko vanhan maalauksen päälle tai mikäli sokkeli on vaurioitunut niin tällöin sokkelin vauriot tulee korjata ennen uudelleen maalausta. Maalausta ei voida suorittaa suoraan lämmöneristeen päälle vaan maalaus vaatii jonkin maalille sopivamman pinnan usein maalausta käytetäänkin lähinnä sokkeleissa, jotka ovat betonipintaisia.

Kivirouhepinnoite on kolmas yleinen sokkelin pinnoitustapa. Kivirouhepinnoitusta asennettaessakin on olennaista, että kaikki sokkelin vauriot korjataan ennen uudelleen pinnoitusta. Kivirouheelle käy alustaksi niin vanhat rappaukset, maalipinnat kuin lämmöneristelevyn päälle asennettu rakennuslevykin.